Maison

POIR.01.01.01-00-0087/18

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, modułowej hotelowej jednostki pływającej. Przyjęte założenia to opracowanie 3 prototypów hoteli pływających w zależności od uwarunkowań rzecznych. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na atrakcyjne i nietypowe miejsca hotelowe w centrach miast.
Projekt będzie realizowany przez 24 m-ce od 09.2018 do 08.2020 i obejmuje 4 etapy. Badania przemysłowe (etap 1 i 2) dotyczą opracowania konstrukcji i budowy prototypowych jednostek pływających wraz z opracowaniem systemu podstawowych funkcjonalności do inteligentnego zarządzania budynkiem. Planowane jest również opracowanie budynku niskoenergetycznego tak, aby zapotrzebowanie na energię było minimalne.
Wyzwaniem jest opracowanie modułowości konstrukcji, która pozwoli na osiągnięcie niewielkiego zanurzenia obiektu i możliwości wielokrotnego montażu i demontażu. Dzięki powyższym funkcjonalnościom możliwe będzie poszerzenie spektrum możliwych lokalizacji dla jednostek hotelowych, praktycznie na każdym akwenie rzecznym i tym samym otwarcie rynku hotelarskiego na niespotykane dotąd rozwiązania.
Etap 3 i 4 dotyczą sprawdzenia opracowanej technologii konstrukcji podczas testów w warunkach rzeczywistych. Etapy te pozwolą na udoskonalenie prototypów i ostateczne potwierdzenie uzyskania przyjętych założeń projektowych.
Efekty badań będą bazą do wykorzystania powstałych rezultatów we własnej działalności gospodarczej firmy WOTEL. Nowo opracowane konstrukcje, stanowiące innowację w skali co najmniej krajowej, zostaną włączone do oferty Wnioskodawcy i będą wytwarzane na terenie Polski. Dzięki realizacji projektu wnioskodawca stanie się prekursorem na rynku jednostek pływających w modelu niskoenergetycznym.
Grupą docelową projektu są inwestorzy zainteresowani inwestycją w usługi hotelarskie w atrakcyjnych lokalizacjach w centrach miast oraz klienci indywidualni, którzy korzystać będą po zakończeniu projektu z produkowanych i prowadzonych przez spółkę woteli.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2018.

POIR.01.01-00-0356/20
Projekt polega na opracowaniu innowacyjnego, modułowego budynku wraz z posadowieniem. Unowocześniona technologia wytwarzania nowego produktu opiera się o wytwarzanie pojedynczych, całkowicie gotowych modułów w fabryce. Najważniejszym aspektem modułowości jest mobilność, która umożliwia transport i budowę budynków w dowolnym miejscu na całym świecie, a w razie potrzeby bezinwazyjną rozbiórkę i przeniesienie.
Do zidentyfikowanych potrzeb odbiorców należą:
– brak kompleksowych rozwiązań na rynku budowlanym, które gwarantują inwestorom kompleksowe podejście do inwestycji, od fundamentów po budowę i wykończenie
– trudności inwestorów w precyzyjnym określeniu terminu zakończenia inwestycji i jej budżetu
– brak rozwiązań dla gmin, miast, państw, które to rozwiązania są elastyczne pod względem współpracy oraz gwarantujących efektywne nakłady względem otrzymywanych rezultatów
– brak niskokosztowych lokali socjalnych o odpowiednim standardzie
– brak na rynku budynku, który jest w całości zaprojektowany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, o długim czasie życia produktu i możliwym recyklingu
– brak wysoko wykwalifikowanego personelu z branży budowlanej
– brak na rynku rozwiązania, które nie wprowadza znaczącej ingerencji w teren (użycie ciężkiego sprzętu, dewastacja środowiska).
Etap 1 i 2 dotyczą badań przemysłowych – opracowania modułowej konstrukcji i posadowienia. Etap 3 stanowi przetestowanie wybudowanych prototypów w warunkach rzeczywistych. Nowo opracowane konstrukcje stanowią innowację w skali świata i zostaną włączone do oferty produktowej Wnioskodawcy. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca stanie się prekursorem na rynku mobilnych i szybkich w montażu budynków o szerokim zakresie funkcjonalności. Grupę docelową stanowią: władze państw, które znajdują się w kryzysie, inwestorzy zainteresowani budową hotelu, gminy, zarządy miast.

POIR.01.01.01-00-0087/18

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, modułowej hotelowej jednostki pływającej. Przyjęte założenia to opracowanie 3 prototypów hoteli pływających w zależności od uwarunkowań rzecznych. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na atrakcyjne i nietypowe miejsca hotelowe w centrach miast.

Projekt będzie realizowany przez 24 m-ce od 09.2018 do 08.2020 i obejmuje 4 etapy. Badania przemysłowe (etap 1 i 2) dotyczą opracowania konstrukcji i budowy prototypowych jednostek pływających wraz z opracowaniem systemu podstawowych funkcjonalności do inteligentnego zarządzania budynkiem. Planowane jest również opracowanie budynku niskoenergetycznego tak, aby zapotrzebowanie na energię było minimalne.

Wyzwaniem jest opracowanie modułowości konstrukcji, która pozwoli na osiągnięcie niewielkiego zanurzenia obiektu i możliwości wielokrotnego montażu i demontażu. Dzięki powyższym funkcjonalnościom możliwe będzie poszerzenie spektrum możliwych lokalizacji dla jednostek hotelowych, praktycznie na każdym akwenie rzecznym i tym samym otwarcie rynku hotelarskiego na niespotykane dotąd rozwiązania.

Etap 3 i 4 dotyczą sprawdzenia opracowanej technologii konstrukcji podczas testów w warunkach rzeczywistych. Etapy te pozwolą na udoskonalenie prototypów i ostateczne potwierdzenie uzyskania przyjętych założeń projektowych.

Efekty badań będą bazą do wykorzystania powstałych rezultatów we własnej działalności gospodarczej firmy WOTEL. Nowo opracowane konstrukcje, stanowiące innowację w skali co najmniej krajowej, zostaną włączone do oferty Wnioskodawcy i będą wytwarzane na terenie Polski. Dzięki realizacji projektu wnioskodawca stanie się prekursorem na rynku jednostek pływających w modelu niskoenergetycznym.

Grupą docelową projektu są inwestorzy zainteresowani inwestycją w usługi hotelarskie w atrakcyjnych lokalizacjach w centrach miast oraz klienci indywidualni, którzy korzystać będą po zakończeniu projektu z produkowanych i prowadzonych przez spółkę woteli.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2018.

POIR.01.01-00-0356/20
Projekt polega na opracowaniu innowacyjnego, modułowego budynku wraz z posadowieniem. Unowocześniona technologia wytwarzania nowego produktu opiera się o wytwarzanie pojedynczych, całkowicie gotowych modułów w fabryce. Najważniejszym aspektem modułowości jest mobilność, która umożliwia transport i budowę budynków w dowolnym miejscu na całym świecie, a w razie potrzeby bezinwazyjną rozbiórkę i przeniesienie.

Do zidentyfikowanych potrzeb odbiorców należą:
– brak kompleksowych rozwiązań na rynku budowlanym, które gwarantują inwestorom kompleksowe podejście do inwestycji, od fundamentów po budowę i wykończenie
– trudności inwestorów w precyzyjnym określeniu terminu zakończenia inwestycji i jej budżetu
– brak rozwiązań dla gmin, miast, państw, które to rozwiązania są elastyczne pod względem współpracy oraz gwarantujących efektywne nakłady względem otrzymywanych rezultatów
– brak niskokosztowych lokali socjalnych o odpowiednim standardzie
– brak na rynku budynku, który jest w całości zaprojektowany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, o długim czasie życia produktu i możliwym recyklingu
– brak wysoko wykwalifikowanego personelu z branży budowlanej
– brak na rynku rozwiązania, które nie wprowadza znaczącej ingerencji w teren (użycie ciężkiego sprzętu, dewastacja środowiska).

Etap 1 i 2 dotyczą badań przemysłowych – opracowania modułowej konstrukcji i posadowienia. Etap 3 stanowi przetestowanie wybudowanych prototypów w warunkach rzeczywistych. Nowo opracowane konstrukcje stanowią innowację w skali świata i zostaną włączone do oferty produktowej Wnioskodawcy. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca stanie się prekursorem na rynku mobilnych i szybkich w montażu budynków o szerokim zakresie funkcjonalności. Grupę docelową stanowią: władze państw, które znajdują się w kryzysie, inwestorzy zainteresowani budową hotelu, gminy, zarządy miast.