Maison

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, modułowej hotelowej jednostki pływającej. Przyjęte założenia to opracowanie 3 prototypów hoteli pływających w zależności od uwarunkowań rzecznych. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na atrakcyjne i nietypowe miejsca hotelowe w centrach miast.

Projekt będzie realizowany przez 24 m-ce od 09.2018 do 08.2020 i obejmuje 4 etapy. Badania przemysłowe (etap 1 i 2) dotyczą opracowania konstrukcji i budowy prototypowych jednostek pływających wraz z opracowaniem systemu podstawowych funkcjonalności do inteligentnego zarządzania budynkiem. Planowane jest również opracowanie budynku niskoenergetycznego tak, aby zapotrzebowanie na energię było minimalne.

Wyzwaniem jest opracowanie modułowości konstrukcji, która pozwoli na osiągnięcie niewielkiego zanurzenia obiektu i możliwości wielokrotnego montażu i demontażu. Dzięki powyższym funkcjonalnościom możliwe będzie poszerzenie spektrum możliwych lokalizacji dla jednostek hotelowych, praktycznie na każdym akwenie rzecznym i tym samym otwarcie rynku hotelarskiego na niespotykane dotąd rozwiązania.

Etap 3 i 4 dotyczą sprawdzenia opracowanej technologii konstrukcji podczas testów w warunkach rzeczywistych. Etapy te pozwolą na udoskonalenie prototypów i ostateczne potwierdzenie uzyskania przyjętych założeń projektowych.

Efekty badań będą bazą do wykorzystania powstałych rezultatów we własnej działalności gospodarczej firmy WOTEL. Nowo opracowane konstrukcje, stanowiące innowację w skali co najmniej krajowej, zostaną włączone do oferty Wnioskodawcy i będą wytwarzane na terenie Polski. Dzięki realizacji projektu wnioskodawca stanie się prekursorem na rynku jednostek pływających w modelu niskoenergetycznym.

Grupą docelową projektu są inwestorzy zainteresowani inwestycją w usługi hotelarskie w atrakcyjnych lokalizacjach w centrach miast oraz klienci indywidualni, którzy korzystać będą po zakończeniu projektu z produkowanych i prowadzonych przez spółkę woteli.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2018.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, modułowej hotelowej jednostki pływającej. Przyjęte założenia to opracowanie 3 prototypów hoteli pływających w zależności od uwarunkowań rzecznych. Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na atrakcyjne i nietypowe miejsca hotelowe w centrach miast.

Projekt będzie realizowany przez 24 m-ce od 09.2018 do 08.2020 i obejmuje 4 etapy. Badania przemysłowe (etap 1 i 2) dotyczą opracowania konstrukcji i budowy prototypowych jednostek pływających wraz z opracowaniem systemu podstawowych funkcjonalności do inteligentnego zarządzania budynkiem. Planowane jest również opracowanie budynku niskoenergetycznego tak, aby zapotrzebowanie na energię było minimalne.

Wyzwaniem jest opracowanie modułowości konstrukcji, która pozwoli na osiągnięcie niewielkiego zanurzenia obiektu i możliwości wielokrotnego montażu i demontażu. Dzięki powyższym funkcjonalnościom możliwe będzie poszerzenie spektrum możliwych lokalizacji dla jednostek hotelowych, praktycznie na każdym akwenie rzecznym i tym samym otwarcie rynku hotelarskiego na niespotykane dotąd rozwiązania.

Etap 3 i 4 dotyczą sprawdzenia opracowanej technologii konstrukcji podczas testów w warunkach rzeczywistych. Etapy te pozwolą na udoskonalenie prototypów i ostateczne potwierdzenie uzyskania przyjętych założeń projektowych.

Efekty badań będą bazą do wykorzystania powstałych rezultatów we własnej działalności gospodarczej firmy WOTEL. Nowo opracowane konstrukcje, stanowiące innowację w skali co najmniej krajowej, zostaną włączone do oferty Wnioskodawcy i będą wytwarzane na terenie Polski. Dzięki realizacji projektu wnioskodawca stanie się prekursorem na rynku jednostek pływających w modelu niskoenergetycznym.

Grupą docelową projektu są inwestorzy zainteresowani inwestycją w usługi hotelarskie w atrakcyjnych lokalizacjach w centrach miast oraz klienci indywidualni, którzy korzystać będą po zakończeniu projektu z produkowanych i prowadzonych przez spółkę woteli.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2018.